Page 10 - Produktový katalóg a cenník Knauf Insulation - technické izolácie 2023
P. 10

LAMELOVO SKRUŽOVATEĽNÉ PÁSY


      THERMO-TEK LM AIR ALU

                      POPIS VÝROBKU           APLIKÁCIE
                      Thermo-teK LM AIR ALU je lamelovo skružovateľný Thermo-teK LM AIR ALU sa používa ako tepelná
                      pás z minerálnej vlny opatrený hliníkovou fóliou izolácia priemyselných zariadení:
                      vystuženou sklenými vláknami, ktorá je odolná • Potrubí
                      voči roztrhnutiu. Fólia je na jednej strane lamiel • Komponenty napr. kolená, T-kusy, atď.
                      prilepená kolmo oproti kontaktnej ploche. Výsled- • Ventily a príruby
                      kom je dobrá pevnosť v tlaku, flexibilita a dobrá • Izolácia cirkulačných VZT potrubí
                      spracovateľnosť.

               NOVINKA


                      VYHLÁSENIE O PARAMETROCH      CERTIFIKÁTY A TESTY
                      www.dopki.com/T4308OP

     Ilustrácia: lamelovo skružovateľný pás z minerálnej vlny             Erzeugnisse aus
                                             MINERALWOLLE

     Vlastnosti      Označenie Popis/špecifikácie              Jednotka Norma
     Trieda reakcie na oheň * ---            A2*           ---    EN 13501-1
     Súčiniteľ tepelnej vodivosti   10   50   100   150  200   250  °C    EN 12667
     v závislosti od teploty     0,036  0,044  0,055  0,072  0,088  0,112 W/(m·K)
     Maximálna prevádzková  ST(+)           250**           °C    EN 14706
     teplota
     Objemová hmotnosť                  28            kg/m³   EN 1602
     Ekvivalentná difúzna hrúbka  s d          > 200           m     EN 12086
     (fólie)
     Obsah silikónu***   ---        Vyrobené bez pridania silikónového oleja --- ---
     Kód označenia     ---         MW-EN14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2   ---    EN 14303
     ** Hliníková strana ≤ 80 °C
     Technické údaje majú len informačný charakter. Podrobné informácie nájdete v technickom liste. www.ki4ts.com

      Dostupnosť: V súvislosti s minimálnym            2    2  Číslo    Cena / m 2
      množstvom a predpokladanou lehotou  dĺžka × šírka × hrúbka (mm) m /  m /  SAP /
       dodania kontaktujte zákaznícky servis          balenie  paleta  paleta (€ bez DPH) (€ s DPH)
      Knauf Insulation, s.r.o.
                       8000 x 1000 x 30     8,00   120,0 680226   9,69  11,63
      Iné rozmery výrobkov alebo veľkosti  6000 x 1000 x 40   6,00   90,0  680119  12,11  14,53
      balenia môžu byť dodané na vyžiadanie.
                       5000 x 1000 x 50     5,00   75,0  680269  13,95  16,74
                       4000 x 1000 x 60     4,00   60,0  680223  15,56  18,67
                       3000 x 1000 x 80     3,00   45,0  680170  19,45  23,34
                       2500 x 1000 x 100    2,50   37,5  680121  23,42  28,10
     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15