Page 11 - Produktový katalóg a cenník Knauf Insulation - technické izolácie 2023
P. 11

THERMO-TEK LM PRO ALU

                      POPIS VÝROBKU           APLIKÁCIE
                      Thermo-teK LM Pro ALU je lamelovo skružovateľný  Thermo-teK LM Pro ALU sa používa ako tepelná
                      pás z minerálnej vlny opatrený hliníkovou fóliou  izolácia priemyselných inštalácií, tepelná a zvuková
                      vystuženou sklenými vláknami, ktorá je odolná  izolácia:
                      voči roztrhnutiu. Fólia je na jednej strane lamiel  • Potrubí
                      prilepená kolmo oproti kontaktnej ploche. Výsled- • Komponenty napr. kolená, T-kusy, atď.
                      kom je dobrá pevnosť v tlaku, flexibilita a dobrá  • Ventily a príruby
                      spracovateľnosť.          • Izolácia cirkulačných VZT potrubí
                      Thermo-teK LM Pro ALU je nehorľavá, trieda A1. • Vonkajšia izolácia VZT potrubí
                      VYHLÁSENIE O PARAMETROCH      CERTIFIKÁTY A TESTY
                      www.dopki.com/T4305HP


                                             Erzeugnisse aus
     Ilustrácia: lamelovo skružovateľný pás z minerálnej vlny             MINERALWOLLE
     Vlastnosti       Označenie Popis/špecifikácie          Jednotka Norma
     Trieda reakcie na oheň * ---           A1          ---   EN 13501-1
     Súčiniteľ tepelnej vodivosti   50   100   150   200   250  °C    EN 12667
     v závislosti od teploty
                      0,044  0,054  0,067  0,083  0,104 W/(m·K)
     Maximálna prevádzková  ST(+)          250*          °C    EN 14706
     teplota
     Kvalita AS       ---            ≤ 10         ppm   EN 13468

     Objemová hmotnosť                 40          kg/m³  EN 1602
     Nasiakavosť                    ≤ 1,0         kg/m 2  EN 1609
     Ekvivalentná difúzna hrúbka (fólie) s      > 100         m    EN 12086
                 d
     Bod tavenia vlákien   ---           ≥ 1000         °C    EN 4102-17
     Obsah silikónu***    ---      Vyrobené bez pridania silikónového oleja --- ---
     Kód označenia      ---    MW–EN14303–T4-ST(+)250–WS1–MV1–CL10 ---   EN 14303
     * Hliníková strana ≤ 80° C
      Technické údaje majú len informačný charakter. Podrobné informácie nájdete v technickom liste. www.ki4ts.com


      Balenie:   Rola so šírkou 1000 mm.                    Číslo    Cena / m 2
          Na palete je 15 rolí.               m /   m /
                                         2
                                    2
                       dĺžka × šírka × hrúbka (mm)       SAP /
      Dostupnosť: V súvislosti s minimálnym           balenie  paleta  paleta (€ bez DPH) (€ s DPH)
       množstvom a predpokladanou lehotou
       dodania kontaktujte zákaznícky servis  10000 x 1000 x 20 10,0 150,0 596826   9,11  10,03
      Knauf Insulation, s.r.o.     8000 x 1000 x 30     8,0   120,0 596828  10,62  12,74
      Iné rozmery výrobkov alebo veľkosti balenia  6000 x 1000 x 40 6,0 90,0 596829  12,82  15,38
      môžu byť dodané na vyžiadanie.  5000 x 1000 x 50     5,0   75,0  596830  14,72  17,66
                       4000 x 1000 x 60     4,0   60,0  596831  16,17  19,40
                       3000 x 1000 x 80     3,0   45,0  596832  20,10  24,12
                       2500 x 1000 x 100     2,5   37,5  596833  24,30  29,16
     POZNÁMKA
     Pre výpočet potrebnej plochy minerálnej izolácie sa použije jednoduchý
     vzorec. Pri kruhovom potrubí je to obvod potrubia zväčšený o 2x hrúbku
     izolácie a pre hranaté potrubia sa šírka a výška zväčší o 2x hrúbku izolácie.
     Následne sa rozšírený obvod prenásobí o dĺžku potrubia.
                                                       11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16