Page 3 - Produktový katalóg a cenník Knauf Insulation - technické izolácie 2023
P. 3

APLIKÁCIA

     Tento výber treba chápať ako orientačný. Izolačné materiály Knauf Insulation umožňujú riešiť veľmi široké spektrum oblastí.
     Ak si nie ste istí výberom materiálu, kontaktujte zástupcu spoločnosti Knauf Insulation.

     VYKUROVANIE,            Vykurovanie,  Vonkajšie  Zariadenia  Zvuková izolácia Ochrana proti
     VZDUCHOTECHNIKA          studená a horúca  vzduchotechnické          požiaru
     A KLIMATIZÁCIA           voda, potrubia potrubia     Potrubné  Thermo-teK PS Eco ALU
     púzdro
     Lamelovo  Thermo-teK LM AIR ALU
     skružovateľný
     pás     Thermo-teK LM Pro ALU

     Dosky    Thermo-teK BD 035-060     PRIEMYSELNÉ      Potrubia Diaľkové  Bojlery Akumu- Steny  Stropy  Akustické  Pece Zaria-
     IZOLÁCIE            rozvody     lačné  nádrží  nádrží  izolácie     denia na
                     tepla      nádrže                   separáciu
                                                    vzduchu


     Rohož na  Power-teK WM
     pletive  620 to WM
           680 / GGN
     Rohož   Power-teK FM
           080 ALU
     Lamelovo  Power-teK
     skružovateľný  LM 550 ALU
     pás
           Power-teK
           LM 700 ALU
     Potrubné  Power-teK
     púzdro   PS 680
     Dosky   Power-teK
           BD 550 až
           BD 700

      PREHĽAD CERTIFIKÁTOV A TESTOV
      Tieto sa vzťahujú na všetky naše výrobky Tieto sa vzťahujú len na určité výrobky    Recyklovanie:


                             KNAUF INSULATION
                            ASTM CERTIFIED
                            TECHNICAL SOLUTIONS
          Erzeugnisse aus
          MINERALWOLLE

      POZNÁMKY
      Ak chcete získať Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (DoP) pre výrobok, jednoducho skopírujte URL adresu, ktorá je uvedená v dokumentácii k výrobku a zada-
      jte ju do svojho webového prehliadača. Tým získate priamy prístup k našej on-line databáze vyhlásení o úžitkových vlastnostiach na adrese www.dopki.com


                                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8