Page 4 - Produktový katalóg a cenník Knauf Insulation - technické izolácie 2023
P. 4

NOVÁ DIMENZIA


        TECHNICKÝCH IZOLÁCIÍ


        Výrobky z minerálnej vlny

        s technológiou ECOSE       ®


        Po úspešnom zavedení technológie ECOSE
                              ®
        do výroby stavebných izolácií uvádza spoločnosť
        Knauf Insulation túto inovatívnu technológiu
        aj do segmentu technických izolácií.            SPOJIVO BEZ OBSAHU
            FORMALDEHYDU
            Na výrobu spojiva sa použili suroviny z obnoviteľných
            zdrojov. Do materiálov sa nepridáva žiaden formaldehyd.
            Spojivo neobsahuje ani fenoly a akryláty.


            PRIRODZENÝ VZHĽAD
            Tepelné izolácie s technológiou ECOSE neobsahujú
                           ®
            žiadne pridané farbivá alebo pigmenty.


            TECHNICKÉ VLASTNOSTI
            Výrobky s technológiou ECOSE zaisťujú vysokú
                        ®
            tepelnoizolačnú účinnosť, sú nehorľavé a spĺňajú
            požiadavky všetkých príslušných noriem.
            ŠETRIA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
            Suroviny z obnoviteľných zdrojov nahrádzajú v spojive
            takmer všetky suroviny na báze fosílnych zdrojov.
            Chránime energiu, znižujeme prevádzkové
            náklady aj emisie CO .
                     2
                                 Projektant

                               využíva výrobky
                              v súlade s princípmi

                           TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI.
                                Realizátor

                           ťaží z toho, že sa s výrobkami
                              JEDNODUCHŠIE
                              A RÝCHLEJŠIE
                               PRACUJE.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9