Page 1 - Cenník Sika 2023
P. 1

VEREJNÝ CENNÍK SIKA 2023


                 BEYOND THE EXPECTED


            1    PRÍSADY DO BETÓNOV A MÁLT, DOPLNKY K BETÓNOM
            2    ZALIEVANIE A KOTVENIE
            3    OPRAVA A OCHRANA BETÓNU, ETICS
            4    ZOSILOVANIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ
            5    TESNENIE ŠKÁR A ELASTICKÉ LEPENIE
            6    OCHRANA OCELE
            7    HYDROIZOLÁCIE STAVIEB A OCHRANA PROTI VODE
            8    PODLAHY
            9    STRECHY
            10    INDUSTRY/PRIEMYSEL
            11    NÁRADIE A RIEDIDLÁ
            12    KVK/SIKA PRÁŠKOVÉ ZMESI
            Prílohy:
                 Všeobecné obchodné podmienky
                 Sikagard®680 S - Colour shades
                 Sikagard®550 a Sikagard®675 Elastocolor
                 Colour Classification Flooring
                 Descol

                 Platnosť od 15.6.2023 - zmena vyhradená


                 Sika Slovensko spol. s r.o., Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava, Slovensko
                 Tel: +421 2 4920 0411, Fax: +421 2 4920 0422
                 Bank. spojenie: VÚB, č.ú.: 2741792059/0200
                 Firma je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
                 oddiel Sro, vložka číslo 5879/B; IČO: 31359710, IČ DPH: SK 2020315297
                 www.sika.sk
   1   2   3   4   5   6