Page 3 - Cenník Sika 2023
P. 3

3     OPRAVA A OCHRANA BETÓNU, ETICS
   3.1    Oprava betónu
   3.1.1   Prísady do mált
   Eng. Refurbishment O  64427 SikaLatex - vode odolná prísada, pevnostný mostík 1.00 KG KG €        22.00 26.40 € 22.00 € 26.40 € bal.
   Eng. Refurbishment O  64426 SikaLatex - vode odolná prísada, pevnostný mostík 5.00 KG KG €         8.00 9.60 € 40.00 € 48.00 € bal.
   3.1.2   Ochrana proti korózii / pevnostný mostík
   Eng. Refurbishment S 623474 SikaMonoTop-2001 Bond&Protect (Sika MonoTop 910 N) 15.00 KG KG €         1.50 1.80 € 22.50 € 27.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O 566556 SikaTop Armatec 110 EpoCem (A+B+C) 20.00 KG KG €         5.50 6.60 € 110.00 € 132.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O 626202 Sika MonoTop 1010       25.00 KG KG €         1.70 2.04 € 42.50 € 51.00 € bal.
   3.1.3   Malty na ochranu betónových konštrukcií
   Eng. Refurbishment S 421243 SikaTop 122 SP         25.00 KG KG €         0.95 1.14 € 23.75 € 28.50 € bal.
   Eng. Refurbishment S 421245 Sika MonoTop 412 N       25.00 KG KG €         1.20 1.44 € 30.00 € 36.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O 162066 Sika MonoTop 412 NFG      25.00 KG KG €         1.70 2.04 € 42.50 € 51.00 € bal.
   Eng. Refurbishment S 623476 SikaMonoTop-2002 Universal (SikaRep CZ)    25.00 KG KG €         0.66 0.79 € 16.50 € 19.80 € bal.
   Eng. Refurbishment S 533580 Sika MonoTop 112 MultiUse Repair 5.00 KG KG €         1.70 2.04 € 8.50 € 10.20 € bal.
   Eng. Refurbishment O 626200 Sika MonoTop 4012       25.00 KG KG €         1.20 1.44 € 30.00 € 36.00 € bal.
   3.1.4   Malty na tenké spádové potery
   Eng. Refurbishment O 456445 Sika MonoTop 452        25.00 KG KG €         0.94 1.13 € 23.50 € 28.20 € bal.
   Flooring    S   488008 Sika Screed 100        25.00 KG KG €         0.56 0.67 € 14.00 € 16.80 € bal.
   3.1.5   Stierky na opravu betónových konštrukcií
   Eng. Refurbishment S 623530 SikaMonoTop-2003 Finish (Sika MonoTop 620) 20.00 KG KG €         1.30 1.56 € 26.00 € 31.20 € bal.
   Eng. Refurbishment O 165375 Sika MonoTop 723 N       25.00 KG KG €         1.45 1.74 € 36.25 € 43.50 € bal.
   Eng. Refurbishment S 421454 Sika Cosmetic L svetlá     25.00 KG KG €         1.76 2.11 € 44.00 € 52.80 € bal.
   Eng. Refurbishment O 421448 Sika Cosmetic D tmavá     25.00 KG KG €         1.62 1.94 € 40.50 € 48.60 € bal.
   Eng. Refurbishment S 566652 Sikagard 720 EpoCem      21.00 KG KG €         5.00 6.00 € 105.00 € 126.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O 626201 Sika MonoTop 3020 - ECO produktová rada 25.00 KG KG €         1.60 1.92 € 40.00 € 48.00 € bal.
   3.1.6   Opravné malty pre ČOV
   Eng. Refurbishment O  81808 Sika Kanal - spojovací mostík C10       na dopyt    na dopyt    bal.
   Eng. Refurbishment O  81811 Sika Kanal - reprofilačná malta (5-20mm)   na dopyt    na dopyt    bal.
   Eng. Refurbishment O  81814 Sika Kanal - stierka C10 (1,5-5mm)      na dopyt    na dopyt    bal.
   Eng. Refurbishment O 552455 Sika MonoTop-3400 Abraroc           na dopyt    na dopyt    bal.
   3.1.7   Gunity / malty na striekané suchým spôsobom
   3.1.8   Pevnostná injektáž
   Waterproofing  O   501318 Sikadur 52 Injection (A+B) Normal  30.00 KG KG €        35.00 42.00 € 1,050.00 € 1,260.00 € bal.
   Waterproofing  O   565407 Sikadur 52 Injection Normal  4.00 KG  KG €        45.00 54.00 € 180.00 € 216.00 € bal.
   Waterproofing  O   565415 Sikadur 52 Injection Normal  1.00 KG  KG €        72.00 86.40 € 72.00 € 86.40 € bal.
   Waterproofing  S   547697 Sika Injection-458       1.00 KG  KG €        49.70 59.64 € 49.70 € 59.64 € bal.
   3.2    Ochrana betónu
   3.2.1   Impregnácie
   Eng. Refurbishment S  5784 Sikagard 700 S - vodu odpudzujúca impregnácia 20.00 L L €        12.50 15.00 € 250.00 € 300.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O 151863 Sikagard 700 S - vodu odpudzujúca impregnácia 194.00 L L €         9.60 11.52 € 1,862.40 € 2,234.88 € bal.
   Building Finishing S 406944 Sikagard 703 W - vodu odpudzujúca impregnácia fasád 2.00 L L €        10.50 12.60 € 21.00 € 25.20 € bal.
   Building Finishing S 406936 Sikagard 703 W - vodu odpudzujúca impregnácia fasád 5.00 L L €         9.20 11.04 € 46.00 € 55.20 € bal.
   Building Finishing O 414455 Sikagard 703 W - vodu odpudzujúca impregnácia fasád 20.00 L L €         7.90 9.48 € 158.00 € 189.60 € bal.
   Eng. Refurbishment S 167650 Sikagard 704 S - vodu odpudzujúca impregnácia 25.00 L L €        19.80 23.76 € 495.00 € 594.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O 167651 Sikagard 704 S - vodu odpudzujúca impregnácia 194.00 L L €        15.00 18.00 € 2,910.00 € 3,492.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O 184913 Sikagard 740 W - vodu odpudzujúca impregnácia 20.00 L L €        30.00 36.00 € 600.00 € 720.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O 170747 Sikagard 705 L - vodu odpudzujúca impregnácia 99% 18.00 KG KG €        49.50 59.40 € 891.00 € 1,069.20 € bal.
   Building Finishing S  77012 Sikagard 715 W - odstraňovač machov a lišajníkov 2.00 L L €         8.50 10.20 € 17.00 € 20.40 € bal.
   Flooring    O   565376 Sikagard 73          4.00 KG  KG €        12.60 15.12 € 50.40 € 60.48 € bal.
   Flooring    O    55511 Sikagard 73          40.00 KG KG €        10.80 12.96 € 432.00 € 518.40 € bal.
   Building Finishing S 158930 Sikagard 907W - ochrana zamkovej dlažby a piesku v škárach 5.00 L L €        13.50 16.20 € 67.50 € 81.00 € bal.
   Building Finishing O 162399 Sikagard 907W - ochrana zamkovej dlažby a piesku v škárach 20.00 L L €        13.50 16.20 € 270.00 € 324.00 € bal.
   Building Finishing S 528508 Sikagard 790 ALL-IN-ONE Protect 5.00 L  L €        17.00 20.40 € 85.00 € 102.00 € bal.
   3.2.2   Antigraffity
   Eng. Refurbishment O 634459 Sikagard 850 primer      4.00 KG  KG €        30.00 36.00 € 120.00 € 144.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O 682676 Sikagard 850 Activator    160.00 KG KG €        62.50 75.00 € 10,000.00 € 12,000.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O 648982 Sikagard 850 Activator     4.00 KG  KG €        75.00 90.00 € 300.00 € 360.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O 634457 Sikagard 850 Clear       5.00 KG  KG €        45.00 54.00 € 225.00 € 270.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O 634456 Sikagard 850 Clear       20.00 KG KG €        39.50 47.40 € 790.00 € 948.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O 634455 Sikagard 850 Clear      160.00 KG KG €        39.10 46.92 € 6,256.00 € 7,507.20 € bal.
   3.2.3   Ochranné nátery
   Eng. Refurbishment O  5769 Sikagard 680 S Clear glaze   20.00 KG KG €        13.10 15.72 € 262.00 € 314.40 € bal.
   Eng. Refurbishment S  5781 Sikagard 680 S Betoncolor RAL 7032 30.00 KG KG €        11.85 14.22 € 355.50 € 426.60 € bal.
   Eng. Refurbishment O   Sikagard 680 S Betoncolor Skupina farieb 1 30.00 KG KG €        13.50 16.20 € 405.00 € 486.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O   Sikagard 680 S Betoncolor Skupina farieb 2 30.00 KG KG €        13.50 16.20 € 405.00 € 486.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O   Sikagard 680 S Betoncolor Skupina farieb 3 30.00 KG KG €        19.00 22.80 € 570.00 € 684.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O  75738 Sikagard ElastoColor 675 W RAL 9016 / biela  15.00 L L €        14.50 17.40 € 217.50 € 261.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O  75655 Sikagard ElastoColor 675 W RAL 7032 15.00 L L €        13.70 16.44 € 205.50 € 246.60 € bal.
   Eng. Refurbishment O   Sikagard ElastoColor 675 W Skupina farieb 1 15.00 L L €        14.70 17.64 € 220.50 € 264.60 € bal.
   Eng. Refurbishment O   Sikagard ElastoColor 675 W Skupina farieb 2 15.00 L L €        15.50 18.60 € 232.50 € 279.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O   Sikagard ElastoColor 675 W Skupina farieb 3 15.00 L L €        17.00 20.40 € 255.00 € 306.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O   Sikagard ElastoColor 675 W Skupina farieb 4 15.00 L L €        22.00 26.40 € 330.00 € 396.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O   Sikagard ElastoColor 675 W Skupina farieb 5 a 6 15.00 L L €        25.50 30.60 € 382.50 € 459.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O 618051 Sikagard 555 W Elastic RAL 9016/biely 15.00 L L €        16.00 19.20 € 240.00 € 288.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O 690583 Sikagard Wallcoat N(AB)RAL7032ca  -20KG 20.00 KG KG €        17.40 20.88 € 348.00 € 417.60 € bal.
   Eng. Refurbishment S 542782 Sikagard 63 N RAL 7032     10.00 KG KG €        23.50 28.20 € 235.00 € 282.00 € bal.
   Eng. Refurbishment O  13526 Icosit 2406 Primer (AB)    25.00 KG KG €        26.00 31.20 € 650.00 € 780.00 € bal.
   3.2.4   Hygienické antibakteriálne nátery
   Flooring    S   451854 Sikagard 403W biely      15.00 L  L €        20.00 24.00 € 300.00 € 360.00 € bal.
   Flooring    O   177560 Sika Reemat Lite, 1.0 x 50m  50.00 M2 M2 €         3.60 4.32 € 180.00 € 216.00 € bal.
   3.2.5   Inhibítory korózie
   Eng. Refurbishment O 498951 Sika FerroGard 903+      25.00 KG KG €         9.60 11.52 € 240.00 € 288.00 € bal.
   3.2.6   Podkladné nátery
   Eng. Refurbishment O  64101 Sikagard 552 W Primer     10.00 L  L €         8.10 9.72 € 81.00 € 97.20 € bal.
   3.2.7   Mikrocementové a dizajnové stierky
   Flooring    S   466576 SikaDecor-801 Nature (AB) ES   Pl 13KG 13.00 KG KG €         5.80 6.96 € 75.40 € 90.48 € bal.
   Building Finishing S 622400 SikaWall®-550 Magic, bal. krabica 4 x 3 kg 3.00 KG KG €         7.50 9.00 € 22.50 € 27.00 € bal.
   Building Finishing S 633818 SikaWall®-550 fólia, 0.8 x 1.25 m, bal. krabica 10 ks 10.00 PC PC €        21.00 25.20 € 200.00 € 240.00 € bal.
   1   2   3   4   5   6   7   8