Page 17 - Produktový katalóg a cenník Knauf Insulation - technické izolácie 2023
P. 17

ROHOŽE NA PLETIVE

     POPIS VÝROBKU           APLIKÁCIE             • Pece
     Rohože na pletive sú kompaktné elastické rohože  Rohože na pletive sa používajú na tepelnú,  • Veľké kotly v elektrárňach
     z minerálnej vlny, ktoré sú zošité pozinkovaným   akustickú a protipožiarnu izoláciu v celej oblasti  • Spaľovanie odpadov a chemické zariadenia
     drôtom na pozinkovanom drôtenom pletive. Sú ne- technických izolácií, pre rozvody vzduchu a klima- • Stavba lodí
     horľavé, odolné voči vysokým teplotám, odpudzujú  tizačné systémy: • Komponenty potrubných inštalácií
     vodu a sú odolné voči starnutiu. Obal rohože na  • Potrubia     • Protipožiarna ochrana: Konštrukcia stien a
     pletive je perforovaný pre rýchle a bezpečné ot- • Zariadenia a vzduchotechnika stropov, ako aj obloženie vzduchotechnického
     váranie a má špeciálny popruh, ktorý zabezpečuje  • Kotly a nádrže  potrubia
     jednoduchý prenos.
      POWER-TEK WM 620 GGN


                                        VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
                                        www.dopki.com/T4305DP

                                        CERTIFIKÁTY A TESTY                                              Erzeugnisse aus
                                              MINERALWOLLE
     Vlastnosti      Označenie Popis/špecifikácie                Jednotka Norma
     Trieda reakcie na oheň * ---             A1             ---   EN 13501-1
     Súčiniteľ tepelnej vodivosti   50   100  200  300   400  500  600  °C   EN 12667
     v závislosti od teploty     0,040 0,047 0,067  0,094 0,130  0,173 0,228 W/(m·K)
     Maximálna prevádzková  ST(+)             620             °C   EN 14706
     teplota
     Kvalita AS      ---               ≤ 10            ppm   EN 13468
     Objemová hmotnosť                   70             kg/m 3 EN 1602
     Nasiakavosť                      ≤ 1,0            kg/m 2 EN 1609
     Difúzny odpor                     1             ---   EN 14303
     Bod tavenia vlákien  ---              ≥ 1000            °C   EN 4102-17
     Odpor pri prúdení vzduchu r             ≥ 20            kPa·s/m² EN 29053

     Obsah silikónu    ---         Vyrobené bez pridania silikónového oleja --- ---
     Drôtené pletivo    ---           25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm      ---   EN 10223-2
     Kód označenia     ---         MW–EN14303–T2–ST(+)620–WS1–CL10     ---   EN 14303
     Podrobné informácie nájdete v technickom liste. www.ki4ts.com


      Balenie: Rola so šírkou 1 000 mm           2   2            Cena / m 2
                    dĺžka × šírka × hrúbka (mm) m /  m / ks/ Číslo SAP
                               balenie paleta  paleta / paleta (€ bez DPH) (€ s DPH)
      Dostupnosť: V súvislosti s minimál-
      nym množstvom a predpokladanou  6000 x 1000 x 40  6,00  126,00 21  653522   15,08   18,10
      lehotou dodania kontaktujte zákaz- 5000 x 1000 x 50 5,00 105,00 21 637842  17,59   21,11
      nícky servis Knauf Insulation, s.r.o.
                    4000 x 1000 x 60    4,00  84,00  21  637850   19,95   23,94
      Iné rozmery výrobkov alebo veľkos-                         30,45
      ti balenia môžu byť dodané na  2500 x 1000 x 100  2,50  52,50  21  2444018        36,54
      vyžiadanie.


     * Ceny sú platné pre štandardný výrobok typu GGN.

     Prešívané rohože sa štandardne vyrábajú s použitím oceľového galvanicky zinkovaného nosného pletiva, na ktoré je minerálna vlna našitá oceľovým galvanicky
     zinkovaným drôtom (variant s označením GGN). Tieto výrobky možno vyrábať tiež ako variant s oceľovým galvanicky zinkovaným pletivom a našitým drôtom
     z nehrdzavejúcej ocele (variant s označením GSN), prípadne ako variant s nosným pletivom a šijacím drôtom z nehrdzavejúcej ocele (variant s označením SSN).
     Povrch rohože možno doplniť Al fóliou (s doplnkovým označením GGA, GSA, SSA, ALU). V prípade záujmu kontaktujte nášho obchodno-technického zástupcu.
                                                       17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22