Page 19 - Produktový katalóg a cenník Knauf Insulation - technické izolácie 2023
P. 19

POWER-TEK WM 660 GGN

                                        VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
                                        www.dopki.com/T4305FP

                                        CERTIFIKÁTY A TESTY

                                              KNAUF INSULATION
                                              ASTM CERTIFIED
                                              TECHNICAL SOLUTIONS
                                                 Erzeugnisse aus
                                                 MINERALWOLLE
                660°C

     Ilustrácia: rohož z minerálnej vlny na pletive     Vlastnosti    Referencia Popis/špecifikácie                 Jednotka Norma
     Trieda reakcie na oheň * ---            A1             ---   EN 13501-1
     Súčiniteľ tepelnej vodivosti  50 100  200  300  400  500  600  650 °C    EN 12667
     v závislosti od teploty   0,040 0,046 0,061 0,080 0,104 0,134 0,167 0,205 W/(m·K)
     Maximálna prevádzková  ST(+)            660             °C    EN 14706
     teplota*
     Kvalita AS*    ---                ≤ 10             ppm   EN 13468
     Objemová hmotnosť                  100             kg/m³  EN 1602
     Nasiakavosť*                    ≤ 1,0            kg/m 2  EN 1609
     Difúzny odpor                    1              ---   EN 14303
     Bod tavenia vlákien ---              ≥ 1000            °C    EN 4102-17
     Odpor pri prúdení vzduchu r             ≥ 50             kPa·s/m² EN 29053
     Obsah silikónu  ---          Vyrobené bez pridania silikónového oleja ---  ---
     Drôtené pletivo  ---            25 mm x 0,7 mm x 0,3 mm       ---   EN 10223-2
     Kód izolačného  ---              10.01.03.50.10          ---   ---
     materiálu*
     Kód označenia   ---         MW–EN14303–T2–ST(+)660–WS1–CL10      ---   EN 14303
     * VDI 2055 monitorovaná
     Technické údaje majú len informačný charakter. Podrobné informácie nájdete v technickom liste. www.ki4ts.com


      Balenie: Rola so šírkou 1 000 mm                      Číslo   Cena / m 2
                                 m²/  balík/ m²/
      Dostupnosť: V súvislosti s minimál- dĺžka × šírka × hrúbka (mm) balík paleta paleta SAP /
      nym množstvom a predpokladanou                      paleta (€ bez DPH) (€ s DPH)
      lehotou dodania kontaktujte zákazníc- 5000 x 1000 x 40 5,00 21 105,00 2444030 18,15  21,78
      ky servis Knauf Insulation, s.r.o.
                     4000 x 1000 x 50    4,00  21  84,00 2444046 21,58   25,90
      Iné rozmery výrobkov alebo veľkosti
      balenia môžu byť dodané na vyžia- 3000 x 1000 x 60  3,00  21  63,00 2444045 24,81   29,77
      danie.            2500 x 1000 x 80    2,50  21  52,50 2444043 30,95   37,14
                     2000 x 1000 x 100    2,00  21  42,00 2444041 38,59   46,31
                     2000 x 1000 x 120    2,00  21  42,00 238501  46,45   55,74

     * Ceny sú platné pre štandardný výrobok typu GGN.

     Prešívané rohože sa štandardne vyrábajú s použitím oceľového galvanicky zinkovaného nosného pletiva, na ktoré je minerálna vlna našitá oceľovým galvanicky
     zinkovaným drôtom (variant s označením GGN). Tieto výrobky možno vyrábať tiež ako variant s oceľovým galvanicky zinkovaným pletivom a našitým drôtom
     z nehrdzavejúcej ocele (variant s označením GSN), prípadne ako variant s nosným pletivom a šijacím drôtom z nehrdzavejúcej ocele (variant s označením SSN).
     Povrch rohože možno doplniť Al fóliou (s doplnkovým označením GGA, GSA, SSA, ALU). V prípade záujmu kontaktujte nášho obchodno-technického zástupcu.
                                                       19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24